شورا در اسلام
36 بازدید
محل نشر: هفته نامه پیام قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی