آیا تاریخ تکرار می شود
34 بازدید
محل نشر: روزنامه یاس نو شماره 266 چهارشنبه 8 بهمن 1382 صفحه3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی