قلمرو حضور دين در عرصه امور اجتماعي از ديدگاه امام خميني(ره)
34 بازدید
محل نشر: كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، سال 1378خلاصه مقاله در كتاب كنگره ص42
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی